De Praktijk

Werkwijze aanmelden

Aanmelden kan via:

manja@ademcraniopraktijk.nl
telefoon: 06 37199286

Voor de eerste afspraak graag meenemen:
Verzekeringspas, identiteitsbewijs, eventuele verwijzing

Voor de eerste afspraak graag doorlezen:
Behandelovereenkomst

Belangrijke informatie

Identificatieplicht

Bij het ontvangen van medische zorg moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Klik hier voor meer info

 

Privacybeleid

Adem & Cranio Praktijk Driebergen gebruikt cliëntgevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Deze worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor het opslagdoel noodzakelijk is. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is. Middels de behandelovereenkomst (link naar behandelovereenkomst) wordt aan de cliënt toestemming gevraagd voor het opslaan van de gegevens en wordt de cliënt geïnformeerd over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de cliënt.
Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk

 

Klachtenregeling

 Mochten er klachten of vragen zijn dan is het natuurlijk fijn als u dat eerst met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u met de klacht terecht bij Klachtenloket Paramedici, of het klachtenloket Methode van Dixhoorn.
Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zorgverleners kunnen te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld in Kindermishandeling ontwikkeld. Als therapeut ben ik verplicht deze te volgen.

Kwaliteit

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters:

 Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Van Dixhoorn Vereniging en Adem en Ontspanningsvereniging (VDV/AOS)

Vergoeding en tarieven

 

Vergoeding

Bij een zorgverzekering met een aanvullende dekking heb je bij een groot aantal verzekeraars recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor Craniosacraal therapie en de Methode van Dixhoorn. Kijk hier voor meer informatie.

Ik heb niet met alle zorgverzekeraars een contract voor logopedie. Check bij uw verzekeringsmaatschappij wat de vergoeding is. Contractvrije logopedie wordt (gedeeltelijk of volledig) vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding verschilt per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering. Voor vergoeding is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk risico van €385,-. U ontvangt aan het eind van de maand een factuur die u na betaling kunt indienen bij uw zorgverzekering. Informeer goed bij uw zorgverzekeraar wat u van het gestelde tarief vergoed krijgt.

 

Tarieven 2023

Behandeling 50 minuten  €85,00

Behandeling 25 minuten  €45,00

Toeslag voor behandeling aan huis/instelling  €15,00

Verslaglegging aan derden  €40,00